Obywatelski Klub Parlamentarny

Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP) – klub parlamentarny zrzeszający posłów i senatorów, wybranych z listy Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Sejmie kontraktowym w latach 1989–1991. Posiadał tam 161 mandatów, czyli wszystkie możliwe do zdobycia (35% z 460). Posiadał też początkowo 99 na 100 możliwych miejsc w Senacie I kadencji. Istniał do końca kadencji Sejmu i Senatu.

logo Solidarności
Przewodniczący Solidarności Lech Wałęsa
Spotkanie byłych posłów i senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Sejmie w 2009
Spotkanie byłych posłów i senatorów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Sejmie w 2014

Przewodniczący OKP edytuj

Posłowie i senatorowie edytuj

Posłowie na Sejm X kadencji edytuj

Stan na koniec kadencji

Inni posłowie OKP w Sejmie X kadencji

Posłowie należący na końcu kadencji do Unii Demokratycznej

Posłowie należący na końcu kadencji do innych ugrupowań (przynależność na końcu kadencji)

Poseł, którego mandat wygasł w trakcie kadencji

Senatorowie I kadencji edytuj

Stan na koniec kadencji

Inni senatorowie OKP w Senacie I kadencji

Senatorowie należący na końcu kadencji do Unii Demokratycznej

Senator niezrzeszony na końcu kadencji

Senatorowie, których mandat wygasł w trakcie kadencji

Zobacz też edytuj