Charakterystyczna kombinacja gatunków

Charakterystyczna kombinacja gatunków – dla danego syntaksonu jest to zbiór wszystkich gatunków charakterystycznych, wyróżniających oraz towarzyszących o najwyższym stopniu stałości. Oznaczany jest skrótem ChSC (od ang. characteristic species combination). Tak np. charakterystyczną kombinację gatunków dla zespołu można określić wzorem:

ChSC(Ass.) = ChAss. + ChAll. + ChO. + ChCl. + D + Comp.

ChAss. – gatunki charakterystyczne danego zespołu
ChAll. – gatunki charakterystyczne związku zespołów, do którego należy dany zespół
ChO. – gatunki charakterystyczne rzędu zespołów
ChCl. – gatunki charakterystyczne klasy
D – gatunki wyróżniające
Comp. – gatunki towarzyszące o co najmniej IV lub V stopniu stałości.

Bibliografia edytuj

  • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.