Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

umowna miara ilości zanieczyszczeń w wodzie

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu, ChZT – wskaźnik ilości zanieczyszczeń wód i ścieków. Określane jest przez określenie ilości tlenu (mg/dm³, g/m³) pobranego z utleniaczy (np. dichromianów, Cr
2
O2−
7
, jodanów, IO
3
, nadmanganianów, MnO
4
) na utlenienie związków organicznych i niektórych związków nieorganicznych (np. siarczynów, siarczków, żelaza(II)) do najwyższego w danych warunkach stopnia utlenienia[1].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Wanda Wołyńska: Wybrane wskaźniki oznaczania jakości wód i ścieków. W: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Cukrownictwa [on-line]. 2013. [dostęp 2019-10-03].