Chlorowodorki

każda sól organicznej zasady i kwasu chlorowodorowego

Chlorowodorki - najczęściej chlorowodorki amin (chlorki amoniowe); sole zasady organicznej i kwasu solnego. Chlorowodorki amin są znacznie bardziej odporne na degradację (np. utlenianie) od neutralnych amin i często taka forma jest wykorzystywana do ich przechowywania i handlu. Ponadto chlorowodorki amin są znacznie lepiej rozpuszczalne w wodzie od wyjściowych amin, dzięki czemu leki zawierające ugrupowania aminowe w formie chlorowodorków są łatwo wchłaniane przez organizm pacjenta.

Chlorowodorki amin otrzymuje się przez reakcję aminy z kwasem solnym, roztworem chlorowodoru w rozpuszczalniku organicznym lub chlorowodorem gazowym.

R3N + HCl → R3N·HCl

Zwykle stosowany zapis R3N·HCl pozwala na łatwą identyfikację wyjściowej aminy, nie oddaje jednak poprawnie struktury jonowej związku: R3NH+ Cl-.

Inne halogenowodorkiEdytuj

Aminy tworzą analogiczne sole z innymi halogenowodorami. Bromowodorki amin bywają wykorzystywane jako postaci leków, np. przeciwkaszlowy dekstrometorfan.