Oksymy

każdy związek chemiczny, w którym występuje ugrupowanie RR′C=NOH, będący formalnie produktem kondensacji aldehydu lub ketonu z hydroksyloaminą

Oksymy – klasa organicznych związków chemicznych zawierających ugrupowanie R1
R2
C=NOH
, powstałych formalnie poprzez kondensację hydroksyloaminy z ketonem (nazywanych ketoksymami) lub z aldehydem (aldoksymy). W przypadku aldoksymów jednym z podstawników grupy oksymowej jest atom wodoru, ketoksymy podstawione są dwiema grupami organylowymi[1].

OtrzymywanieEdytuj

Oksymy powstają w reakcji kondensacji hydroksyloaminy z ketonem lub aldehydem. Reakcja ta przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap to addycja nukleofilowa substratów. Drugi etap polega na eliminacji cząsteczki wody.

 
Model syntezy oksymów drogą addycji nukleofilowej

NomenklaturaEdytuj

Nazwy oksymów tworzy się, dodając do słowa „oksym” przymiotnikową formę nazwy aldehydu lub ketonu, z którego otrzymuje się dany oksym, na przykład:

 • HCH=NOH – oksym aldehydu mrówkowego
 • CH
  3
  CH=NOH
  – oksym aldehydu octowego.

Właściwości chemiczneEdytuj

 • Mają słaby charakter kwasowy.
 • Łatwo ulegają hydrolizie rozcieńczonymi, wodnymi roztworami kwasów mineralnych, dając hydroksyloaminę i aldehyd albo keton.
 • Ulegają przegrupowaniu Beckmanna, dając jednopodstawione amidy.

ZastosowanieEdytuj

Kaprolaktam (służący do produkcji nylonu-6) jest otrzymywany z oksymu cykloheksanonu. Oksymem jest dimetyloglioksym – związek chelatujący, tworzący z metalami bloku d barwne kompleksy. Oksymem jest również perilartyna: naturalny słodzik, jedna z najbardziej słodkich substancji znanych człowiekowi. Oksymy znajdują również zastosowanie jako leki będące reaktywatorami acetylocholinoesterazy – należą do nich pralidoksym, obidoksym, azoksym, metoksym, TMB-4, Hlo-7.

PrzypisyEdytuj

 1. oximes, [w:] A.D. McNaught, A. Wilkinson, Compendium of Chemical Terminology (Gold Book), S.J. Chalk (akt.), International Union of Pure and Applied Chemistry, wyd. 2, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1997, DOI10.1351/goldbook.O04372, ISBN 0-9678550-9-8 (ang.).