Kondensacja (chemia)

Kondensacjareakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, tworząc większą od nich cząsteczkę produktu głównego, oraz jedną lub więcej małych cząsteczek produktu ubocznego – najczęściej wody.

Typowym przykładem kondensacji jest reakcja estryfikacji:

W reakcji tej kwas karboksylowy reaguje z alkoholem tworząc ester, a produktem ubocznym jest woda.

Kondensacja jest zwykle reakcją złożoną, w której przynajmniej jeden z etapów musi być aktem substytucji.

Większość reakcji kondensacji ma charakter równowagowy i dlatego, aby osiągnąć wysoki stopień konwersji substratów, należy usuwać ze środowiska małocząsteczkowy produkt uboczny. Zazwyczaj robi się to poprzez odparowywanie tego produktu lub wiązanie go w reakcji następczej.

Innym typem reakcji prowadzącej do produktów o dużo większej masie cząsteczkowej od substratów jest addycja, która różni się od kondensacji tym, że nie występują w niej żadne małocząsteczkowe produkty uboczne.

Wybrane reakcje kondensacji edytuj

Zobacz też edytuj