Substytucja (chemia)

reakcja chemiczna polegająca na wymianie atomów

Substytucjareakcja chemiczna polegająca na wymianie jednego lub kilku atomów w cząsteczce związku chemicznego.

Reakcje te można ogólnie podzielić na:

  • reakcja wymiany pojedynczej AB + C → BC + A
  • reakcja wymiany podwójnej AB + CD → AD + CB

W chemii organicznej, w zależności od mechanizmu reakcji wyróżnia się główne typy substytucji:

Przykłady

edytuj
Związki nieorganiczne
Związki organiczne
zapis sumaryczny:
C
2
H
6
+ Cl
2
→ C
2
H
5
Cl + HCl
schemat reakcji:
 

Zobacz też

edytuj