Chlorek baru

związek chemiczny

Chlorek baru, BaCl2nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu solnego i baru. Jeden z odczynników w chemii analitycznej. Krystalizuje jako BaCl2·2H2O i, podobnie jak inne sole baru, barwi płomień na zielono.

Chlorek baru
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny BaCl2
Masa molowa 208,23 g/mol
Wygląd bezbarwne lub białe ciało stałe[1]
Identyfikacja
Numer CAS 10361-37-2
22322-71-0 (monohydrat)
10326-27-9 (dihydrat)
52788-96-2 (heksahydrat)
PubChem 25204
Podobne związki
Inne aniony fluorek baru
bromek baru
jodek baru
Inne kationy chlorek wapnia
chlorek strontu
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

OtrzymywanieEdytuj

Chlorek baru otrzymuje się w reakcji wodorotlenku baru Ba(OH)2 lub węglanu baru BaCO3 (występującego w przyrodzie jako minerał witeryt) z kwasem solnym. Na skalę przemysłową chlorek baru otrzymuje się z barytu w dwustopniowym procesie:

BaSO4 + 4CBaS + 4 CO
BaS + CaCl2 → BaCl2 + CaS

ZastosowanieEdytuj

Chlorek baru jest wykorzystywany jako odczynnik przy wykrywaniu siarczanów. W przemyśle stosuje się go w obróbce cieplno-chemicznej stopów żelaza, do produkcji barwników oraz sztucznych ogni.

ToksycznośćEdytuj

Chlorek baru jest silną trucizną.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f Chlorek baru (ang.). [martwy link] The Chemical Database. Wydział Chemii Uniwersytetu w Akronie. [dostęp 2012-06-24].[niewiarygodne źródło?]
  2. Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  3. a b c Chlorek baru (nr 202738) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.
  4. a b Chlorek baru (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-04-07].