Układ rombowyukład krystalograficzny, w którym trzy osie różnej długości są w stosunku do siebie prostopadłe.

Typowymi przedstawicielami tej grupy są:

W tym układzie krystalizuje około 22% minerałów; np. siarka rodzima, antymonit, aragonit, cerusyt, baryt, celestyn, anglezyt, anhydryt, oliwin, topaz, chryzoberyl, hemimorfit, prehnit, zoisyt, epsomit, enstatyt, bronzyt, hipersten, antofyllit, gedryt, stefanit.

Zobacz teżEdit