Siarczek żelaza(II)

związek chemiczny

Siarczek żelaza(II), FeS – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowodorowego i żelaza na II stopniu utlenienia. Podobnie jak tlenek żelaza(II), jest związkiem niestechiometrycznym (bertolidem). W przyrodzie występuje jako ferromagnetyczny minerał pirotyn.

Siarczek żelaza (II)
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny FeS
Masa molowa 87,91 g/mol
Wygląd czarny proszek
Minerały pirotyn
Identyfikacja
Numer CAS 1317-37-9
PubChem 14828
Podobne związki
Podobne związki tlenek żelaza(II)
nadsiarczek żelaza(II)
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Można go otrzymać poprzez syntezę z pierwiastków w wysokiej temperaturze:

Fe + S → FeS

Powstaje też np. podczas działania siarczkiem amonu na roztwory soli żelaza(II), tworząc czarny osad, łatwo rozpuszczalny w kwasach.