Siarczek glinu

związek chemiczny

Siarczek glinu, Al2S3nieorganiczny związek chemiczny; w warunkach normalnych ciało stałe.

Siarczek glinu
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny Al2S3
Masa molowa 150,16 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 1302-81-4
PubChem 16684788
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

OtrzymywanieEdytuj

Bezpośrednia synteza przebiega według reakcji:

2 Al + 3 S → Al2S3

Wydziela się przy tym duża ilość ciepła, a temperatura może przekroczyć 1100 °C.