Etan

związek chemiczny, drugi alkan

Etan (C2H6) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Występuje w przyrodzie jako jeden ze składników gazu ziemnego.

Etan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C2H6

Masa molowa

30,07 g/mol

Wygląd

bezbarwny, bezwonny gaz

Identyfikacja
Numer CAS

74-84-0

PubChem

6324

Podobne związki
Podobne związki

metan, propan

Pochodne nienasycone

eten, etyn

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Otrzymywanie edytuj

Na skalę techniczną jest otrzymywany z produktów obróbki termicznej ropy naftowej i węgla kamiennego. Do celów laboratoryjnych można go otrzymać w wyniku elektrolizy stężonego roztworu soli octanowej (np. octanu sodu):

2CH
3
COO
→ C
2
H
6
↑ + 2CO
2
↑ + 2e

albo przez katalityczne uwodornienie etenu lub etynu (np. na katalizatorze platynowym):

C2H4 + H2 → C2H6
C2H2 + 2H2 → C2H6

W wyniku katalitycznego odwodornienia etanu otrzymuje się eten (etylen), który jest ważnym surowcem w przemyśle chemicznym (np. do produkcji polietylenu). Odwodornienie odbywa się przeważnie na katalizatorze niklowym.

Przypisy edytuj

  1. a b c d Ethane, [w:] ChemIDplus, United States National Library of Medicine [dostęp 2012-08-08] (ang.).
  2. a b Etan (nr 00582) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Polski.
  3. a b c Ethane, [w:] PubChem, United States National Library of Medicine, CID: 6324 (ang.).
  4. a b Etan, [w:] Classification and Labelling Inventory, Europejska Agencja Chemikaliów [dostęp 2015-04-10] (ang.).
  5. Etan (nr 00582) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Stanów Zjednoczonych.