Otwórz menu główne

Octany

sól lub ester kwasu octowego