Mrówczany

sól lub ester kwasu mrówkowego

Mrówczany (metaniany)sole lub estry kwasu mrówkowego.

Struktura jonu mrówczanowego

Wzór ogólnyEdytuj

Wzór ogólny: (HCOO)aXa, gdzie:

  • X – atom metalu (sole) lub grupa alkilowa (estry),
  • a – wartościowość metalu (dla grupy alkilowej a = 1).

Sole nieorganiczneEdytuj

Mrówczany jako sole są ciałami stałymi, rozpuszczalnymi w wodzie (z wyjątkiem mrówczanów ołowiu(II), rtęci(I) i srebra). Cząsteczki tych soli mają budowę jonową, złożone są z anionu mrówczanowego (metanianowego) oraz kationu metalu (lub amonowego).

Przykłady:

Estry organiczneEdytuj

Estry kwasu mrówkowego są stosowane jako rozpuszczalniki i środki zapachowe. Cząsteczki estrów kwasu mrówkowego mają budowę kowalencyjną, składają się z grupy alkilowej lub arylowej połączonej z atomem tlenu grupy mrówczanowej.

Przykłady:

Zobacz teżEdytuj