Propan

związek chemiczny, trzeci alkan

Propan, C
3
H
8
organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, bezbarwny i bezwonny gaz. Ma większą gęstość od powietrza.

Propan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C3H8

Inne wzory

CH3CH2CH3

Masa molowa

44,10 g/mol

Wygląd

bezbarwny gaz[1]

Identyfikacja
Numer CAS

74-98-6

PubChem

6334

Podobne związki
Podobne związki

propen, propyn

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Propan jest nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w niewielkich ilościach w gazie ziemnym oraz w większych ilościach w ropie naftowej. Z ropy naftowej wydziela się go w czasie destylacji w formie mieszaniny z butanem, którą stosuje się jako paliwo, znane jako LPG służące do napełniania butli do kuchenek oraz napędzania pojazdów. Spalenie 1 kg gazu powoduje powstanie ok. 1,6 kg wody i 3 kg dwutlenku węgla.

Propan, jak wszystkie alkany, jest mało reaktywny. W podwyższonych temperaturach ulega reakcji spalania i reaguje z chlorowcami, w wyniku czego powstaje mieszanina chlorowcopochodnych propanu. Propan jest reagentem w wielu syntezach organicznych, jest też badany jako potencjalny surowiec w syntezie propylenu[11][12] i kwasu akrylowego[13][14][15][16]. Jest również wykorzystywany do produkcji tzw. green gas, który powstaje po dodaniu niewielkiej ilości oleju silikonowego i stosowany jest w replikach ASG.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

 1. a b c d Haynes 2014 ↓, s. 3-464.
 2. a b c d e f Propane, [w:] GESTIS-Stoffdatenbank [online], Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, ZVG: 10020 [dostęp 2015-12-09] (niem. • ang.).
 3. Haynes 2014 ↓, s. 6-168.
 4. Haynes 2014 ↓, s. 6-71.
 5. Haynes 2014 ↓, s. 6-229.
 6. Haynes 2014 ↓, s. 9-58.
 7. a b Propan, [w:] Classification and Labelling Inventory [online], Europejska Agencja Chemikaliów [dostęp 2015-04-10] (ang.).
 8. a b c Haynes 2014 ↓, s. 16-20.
 9. a b Propan (nr 769037) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Polski. [dostęp 2015-12-09]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 10. Propan (nr 769037) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2015-12-09]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 11. Maurin Salamanca-Guzmán i inni, Oxidative dehydrogenation of propane with cobalt, tungsten and molybdenum based materials, „Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia” (84), 2017, s. 97–104, DOI10.17533/udea.redin.n84a11.
 12. Synthesis of two new Nickel and Copper- Nickel vanadates used for propane oxidative dehydrogenation, „Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia”, 67, 2013.
 13. Raoul Naumann d’Alnoncourt i inni, The reaction network in propane oxidation over phase-pure MoVTeNb M1 oxide catalysts, „Journal of Catalysis”, 311, 2014, s. 369–385, DOI10.1016/j.jcat.2013.12.008.
 14. Michael Hävecker i inni, Surface chemistry of phase-pure M1 MoVTeNb oxide during operation in selective oxidation of propane to acrylic acid, „Journal of Catalysis”, 285 (1), 2012, s. 48–60, DOI10.1016/j.jcat.2011.09.012.
 15. Lénárd-István Csepei, Kinetic studies of propane oxidation on Mo and V based mixed oxide catalysts [rozprawa doktorska], Berlin: Technischen Universität Berlin, Fakultät II – Mathematik und Naturwissenschaften, 2011 [dostęp 2019-04-22] (ang.).
 16. Kazuhiko Amakawa i inni, Multifunctionality of Crystalline MoV(TeNb) M1 Oxide Catalysts in Selective Oxidation of Propane and Benzyl Alcohol, „ACS Catalysis”, 3 (6), 2013, s. 1103–1113, DOI10.1021/cs400010q.

Bibliografia edytuj