Propen

związek chemiczny

Propen (propylen), CH3CH=CH2organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nienasyconych, drugi po etenie w szeregu homologicznym alkenów. Otrzymywany z gazów krakingowych i w procesie pirolizy olefinowej.

Propen
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C3H6
Inne wzory CH3CH=CH2
Masa molowa 42,08 g/mol
Wygląd bezbarwny gaz[1]
Identyfikacja
Numer CAS 115-07-1
PubChem 8252[2]
Podobne związki
Podobne związki propan, propyn, propanol, izopropanol
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Stosowany do produkcji polipropylenu i wielu materiałów z polipropylenu, kumenu (a z niego: acetonu i fenolu w metodzie kumenowej), propanolu, aldehydu masłowego (synteza okso), alkilowania benzyny, akrylonitrylu, epichlorohydryny.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Lide 2009 ↓, s. 3-442.
  2. Propen (CID: 8252) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
  3. Propen (ZVG: 10100) (ang. • niem.) w bazie GESTIS, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA). [dostęp 2015-03-21].
  4. a b Lide 2009 ↓, s. 6-67.
  5. Lide 2009 ↓, s. 9-57.
  6. a b Propen (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2015-03-21].
  7. a b Propen (nr 295663) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2015-03-21].
  8. Propen (nr 295663) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych (ze względu na zmianę sposobu wywołania karty charakterystyki, aby pobrać kartę dla obszaru USA, na stronie produktu należy zmienić lokalizację na "United States" i ponownie pobrać kartę). [dostęp 2015-03-21].
  9. Lide 2009 ↓, s. 16-15.

BibliografiaEdytuj