Szereg homologiczny

zbiór związków chemicznych różniących się od siebie określonym elementem strukturalnym

Szereg homologiczny – zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym. Przykładem szeregu homologicznego są liniowe alkany, które różnią się między sobą tylko liczbą grup -CH2- i które można zapisać ogólnym wzorem sumarycznym: CnH2n+2[1].

Wzór strukturalny i model grupy metylenowej

Poszczególne związki z tego zbioru są nazywane homologami. Wzory sumaryczne wszystkich związków tworzących jeden szereg homologiczny daje się zapisać w formie ogólnej, w której występuje zmienna określająca liczbę grup metylenowych.

Często w szeregach homologicznych węglowodorów nierozgałęzionych kilka pierwszych związków w szeregu ma nazwy zwyczajowe np. w przypadku alkanów, alkenów i alkinów cztery pierwsze. W następnych rdzeń nazwy pochodzi od liczebników greckich lub łacińskich oznaczających liczbę atomów węgla w cząsteczce.

Szeregi homologiczne istnieją także dla innych klas prostych związków organicznych, np. alkoholi, aldehydów i kwasów karboksylowych.

PrzykładyEdytuj

Klasy związków tworzące szeregi homologiczneEdytuj

n – liczba naturalna, wzory dotyczą związków monofunkcyjnych

i in.

Początkowe elementy przykładowych szeregów homologicznychEdytuj

Alkany (CnH2n+2)

Alkohole jednowodorotlenowe (alkanole; CnH2n+1OH)

PrzypisyEdytuj

Zobacz teżEdytuj