Heptan

związek chemiczny, siódmy alkan

Heptan, C
7
H
16
organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Ma postać bezbarwnej, lotnej i łatwopalnej cieczy, jest nierozpuszczalny w wodzie, a rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych. Otrzymuje się go przez destylację frakcjonującą ropy naftowej. Stanowi wzorzec o wartości 0 do oznaczania liczby oktanowej. Stosowany jako rozpuszczalnik, środek znieczulający i reagent[12]. W wyniku cyklizacji i aromatyzacji można z niego otrzymywać toluen, jednak nie jest to metoda opłacalna ekonomicznie[13].

Heptan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C7H16

Inne wzory

CH3(CH2)5CH3

Masa molowa

100,20 g/mol

Wygląd

bezbarwna ciecz o słabym zapachu podobnym do benzyny[2]

Identyfikacja
Numer CAS

142-82-5

PubChem

8900

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

IzomeryEdytuj

Poza heptanem istnieje jeszcze osiem jego izomerów konstytucyjnych, których liczba oktanowa zwiększa się w miarę wzrostu rozgałęzienia łańcucha[14]:

PrzypisyEdytuj

 1. Henri A. Favre, Warren H. Powell, Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names 2013 (Blue Book), Royal Society of Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry, 2014, s. 134, DOI10.1039/9781849733069, ISBN 978-0-85404-182-4 (ang.).
 2. a b c d e f g h i j n-Heptane, [w:] GESTIS-Stoffdatenbank [online], Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, ZVG: 13820 [dostęp 2017-02-19] (niem. • ang.).
 3. a b c d e Haynes 2016 ↓, s. 3-290.
 4. a b c Haynes 2016 ↓, s. 6-74.
 5. a b c d e Haynes 2016 ↓, s. 6-245.
 6. a b c d Haynes 2016 ↓, s. 6-192.
 7. heptane (ang.) w wykazie klasyfikacji i oznakowania Europejskiej Agencji Chemikaliów. [dostęp 2017-02-19].
 8. a b Haynes 2016 ↓, s. 16-24.
 9. a b Heptane, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2017-02-19] (ang.).
 10. a b Heptan (nr 80123) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2017-02-19]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 11. Heptane (nr 80123) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2017-02-19]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 12. n-heptane, [w:] Richard J. Lewis sr., Hawley’s Condensed Chemical Dictionary, wyd. 15, John Wiley & Sons, 2007, s. 639, ISBN 978-0-471-76865-4.
 13. Jörg Fabri, Ulrich Graeser, Thomas A. Simo, Toluene, [w:] Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Weinheim: Wiley‐VCH, 2005, s. 3, DOI10.1002/14356007.a27_147, ISBN 978-3-527-30673-2 (ang.).
 14. F.A. Carey, R.J. Sundberg, Advanced Organic Chemistry. Part A. Structure and Mechanisms, wyd. 2, Springer, 2008, s. 454, ISBN 978-0-387-68346-1.

BibliografiaEdytuj