Oktanol

związek chemiczny

Oktanolorganiczny związek chemiczny z grupy alkoholi, zawierający 8 atomów węgla. W normalnych warunkach jest on cieczą o nieprzyjemnym zapachu. Nie rozpuszcza się w wodzie, podobnie jak inne alkohole cięższe od butanolu (o większej liczbie atomów węgla).

Oktanol
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C8H17OH

Inne wzory

C8H18O

Masa molowa

130,23 g/mol

Wygląd

bezbarwna ciecz[1]

Identyfikacja
Numer CAS

111-87-5

PubChem

957

DrugBank

DBDB12452

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Użycie edytuj

Oktanol stanowi wzorzec używany do badania lipofilowości, wyznaczanej jako współczynnik podziału między wodą a oktanolem. Wartość tego współczynnika może być używana do określenia zdolności do bioakumulacji substancji w ekosystemie[3]. Jest badany jako środek zapobiegający drżeniu mimowolnemu[4][5]. Estry oktanolu stosowane są jako środki zapachowe[6].

Przypisy edytuj

  1. a b c Farmakopea Polska X, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276, ISBN 978-83-63724-47-4.
  2. a b c d e f g h i j n-Octanol, [w:] GESTIS-Stoffdatenbank, Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, ZVG: 37840 [dostęp 2011-10-16] (niem. • ang.).
  3. C.A.M. van Gestel, K. Otermann, J.H. Canton, Relation between water solubility, octanol/water partition coefficients, and bioconcentration of organic chemicals in fish: A review, „Regulatory Toxicology and Pharmacology”, 5 (4), 1985, s. 422–431, DOI10.1016/0273-2300(85)90007-8 (ang.).
  4. K.O. Bushara i inni, Pilot trial of 1-octanol in essential tremor, „Neurology”, 62 (1), 2004, s. 122–124, DOI10.1212/01.WNL.0000101722.95137.19, PMID14718713 (ang.).
  5. Bernhard Voller i inni, Dose-escalation study of octanoic acid in patients with essential tremor, „The Journal of Clinical Investigation”, 126 (4), 2016, s. 1451–1457, DOI10.1172/JCI83621 (ang.).
  6. Aromatic/Hydrocarbon/Inorganic Ingredients Catalog information [online], The Good Scents Company [dostęp 2020-09-18] (ang.).