Alkilowanie

Alkilowanie, alkilacja – obszerna grupa reakcji chemicznych polegających na przeniesieniu grupy alkilowej lub aryloalkilowej z jednego do drugiego związku chemicznego. Grupa alkilowa może być przeniesiona w formie rodnika, karboanionu lub karbokationu co stanowi podstawę systematyki tych reakcji. Ze względu na technologiczne i biologiczne znaczenie tych reakcji badanie alkilowania stanowi jeden z najważniejszych działów chemii organicznej.

Alkilowanie jest stosowane w przemyśle przy:

W zależności od alkilowanego atomu wyróżnić można np.:

  • C-alkilowanie (tworzenie wiązania C−C), gdy grupa alkilowa wiąże się z atomem węgla
  • O-alkilowanie (tworzenie wiązania C−O−C), gdy grupa alkilowa wiąże się z atomem tlenu
  • N-alkilowanie (tworzenie wiązania C−N), grupa alkilowa wiąże się z atomem azotu
  • S-alkilowanie (tworzenie wiązania C−S), gdy grupa alkilowa wiąże się z atomem siarki.

Zobacz teżEdytuj