Polimery winylowe

Polimery winylowe – polimery otrzymywane w wyniku polimeryzacji z monomerów zawierających podwójne wiązania C=C, których łańcuchy główne składają się z atomów węgla powiązanych pojedynczymi wiązaniami -C-C-C-C-.

Polimery winylowe to najszersza gałąź polimerów syntetycznych. Należą do nich: