Polimery winylowe – polimery otrzymywane w wyniku polimeryzacji monomerów winylowych, zawierających podwójne wiązania C=C. Ich łańcuchy główne składają się z atomów węgla powiązanych pojedynczymi wiązaniami: CCC.

Polimery winylowe to najszersza gałąź polimerów syntetycznych. Należą do nich: