Grupa fenylowa

grupa funkcyjna

Grupa fenylowa, fenyl, w skrócie Pharylowa organiczna grupa funkcyjna o wzorze C
6
H
5
, występująca w wielu związkach aromatycznych.

Grupa fenylowa

Najprostszym możliwym związkiem, zawierającym tę grupę, jest benzen (C
6
H
6
), który symbolicznie można zapisać jako PhH. Inne związki zawierające fenyl to np. fenol (PhOH), toluen (PhCH
3
), anilina (PhNH
2
), fenyloetyloamina (Ph(CH
2
)
2
NH
2
).