Grupa fenylowa

grupa funkcyjna

Grupa fenylowa (fenyl, w skrócie: Ph) – arylowa organiczna grupa funkcyjna o wzorze C6H5-, występująca w wielu związkach aromatycznych.

Najprostszym możliwym związkiem, zawierającym tę grupę, jest benzen (C6H6), który symbolicznie można zapisać jako Ph-H. Inne związki zawierające fenyl to np.: fenol (Ph-OH), toluen (Ph-CH3), anilina (Ph-NH2), fenyloetyloamina (Ph-(CH2)2-NH2).

Różne sposoby przedstawienia grupy fenylowej: