Chelaty

każdy związek kompleksowy utworzony z jonu metalu i organicznego ligandu pochodzącego od związku chelatującego

Chelaty, związki chelatowezwiązki kompleksowe, w których organiczny ligand łączy się z jonem centralnym za pomocą więcej niż jednego wiązania koordynacyjnego. Jonem centralnym chelatowego związku kompleksowego jest najczęściej dwu- lub trójwartościowy kation metalu.

Chelat metal-EDTA

Chelaty cechują się wysoką trwałością zarówno termodynamiczną, jak i kinetyczną, co jest wynikiem utworzenia tak zwanego pierścienia chelatowego – fragmentu cyklicznego, którego jednym z elementów jest koordynowany atom metalu. Najtrwalsze związki chelatowe zawierają pierścienie pięcio- i sześcioczłonowe.

Związki chelatowe stosowane są w rolnictwie. Potrzebne roślinom mikroelementy mogą być transportowane przez błony półprzepuszczalne komórek w postaci związków chelatowych.

Przykłady związków chelatowych:

  • bis(N-etylosalicylidenoimina)kobalt(II)
  • acetyloacetonosrebro(I)
  • dichloran bis(etylenodiamina)niklu(II)

Zobacz też Edytuj