Ciśnienie aerostatyczne

ciśnienie w gazie

Ciśnienie aerostatyczneciśnienie panujące wewnątrz gazu będącego w spoczynku i pozostającego w równowadze, pochodzące od jego własnego ciężaru.

Analogiczne ciśnienie w cieczy zwane jest ciśnieniem hydrostatycznym.

Ciśnienie aerostatyczne zależy od ciężaru właściwego i wysokości słupa gazu. Dla obszaru gazu w którym ma on stałą gęstość, określane jest wzorem:

gdzie

– wysokość słupa gazu (m),
– średni ciężar właściwy gazu (N/m³),
gęstość (masa właściwa) gazu (kg/m³),
przyspieszenie ziemskie (m/s²)

Na powierzchni ziemi ciśnienie aerostatyczne odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu. Jednakże ze względu na zmienność gęstości gazu wraz ze zmianą ciśnienia, równanie słuszne jest jedynie dla niewielkich wysokości h. Zależność ciśnienia od wysokości z uwzględnieniem zmiany gęstości gazu opisuje wzór barometryczny.