Ciśnienie sprężania

Ciśnienie sprężaniaciśnienie, jakie panuje w komorze spalania silnika spalinowego tłokowego po zakończeniu suwu sprężania. Jego wartość zależy od:

Ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia sprężania

Nieszczelności te świadczą o zużyciu silnika, dlatego pomiar tego ciśnienia jest podstawową metodą diagnostyki silnika tłokowego. Pomiaru ciśnienia sprężania dokonuje się przy pomocy przystosowanego do tego celu manometru, zwanego potocznie próbnikiem ciśnienia. Dla silników o zapłonie samoczynnym i silników o zapłonie iskrowym stosowane są inne konstrukcyjnie próbniki ciśnień, co wynika z innego zakresu pomiarowego.