Ciepło krzepnięcia

Ciepło krzepnięcia – ilość energii oddanej przy krzepnięciu przez jednostkę masy danej substancji. W układzie SI jednostką ciepła krzepnięcia jest J/kg.

Ciepło krzepnięcia jest liczbowo równe ciepłu topnienia dla tej samej substancji, ze względu na to, że są to procesy wzajemnie odwracalne.

Zobacz teżEdytuj