Osobny artykuł: Ciepło spalania.

Wartość opałowa – ilość energii wydzielanej na sposób ciepła przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa; przyjmuje się, że spalanie jest całkowite i zupełne, a para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągają temperaturę początkową paliwa.

Metody obliczeń

edytuj

Wartość opałową oblicza się korzystając z różnych zależności empirycznych.

Paliwa stałe

edytuj
 

gdzie:

  – wartość opałowa,
C, H, O, S – udziały masowe poszczególnych pierwiastków w paliwie w procentach (100 – czysty pierwiastek, np. wartość opałowa czystego węgla według tego wzoru to 33910 kJ/kg),
  – „skład roboczy” (odróżnienie od stanu analitycznego),
  – udział masowy wilgoci w paliwie
  • według Gumza-Michela:
 
  • według Boie:
 

Paliwa gazowe

edytuj

Wartość opałową dla paliw gazowych podaje się w odniesieniu do umownego metra sześciennego (um3), tj. ilości paliwa zajmującego objętość 1 m³ w warunkach normalnych (101 325 Pa, 0 °C)[1].

Gaz ziemny
 

gdzie:

 
 
 
  – udział objętościowy składnika gazu.

Paliwa ciekłe

edytuj
  • według Mendelejewa:
 
  • według Knorra:
 
  • według Boie:
 

Przykłady

edytuj
Elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2006 (wartości odniesione do jednostki uzyskiwanej energii)[2]
Rodzaj paliwa Wartość opałowa Wartość opałowa Wskaźnik emisji
MJ / kg MJ / m³ kg CO2/ GJ
Węgiel kamienny (elektrownie zawodowe) 21,3 94,13
Węgiel brunatny (elektrownie zawodowe) 8,65 110,47
Węgiel kamienny (elektrownie przemysłowe) 21,72 94,8
Brykiety z węgla kamiennego i brunatnego 20,7 92,71
Gaz ziemny wysokometanowy 36,13 55,82
Gaz ziemny zaazotowany 25,26 55,82
Drewno opałowe 15,6 109,76
Odpady komunalne – niebiogeniczne 10 140,14

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Henryk Rokicki, Urządzenia kotłowe. Przykłady obliczeniowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996.