Cis (dźwięk)

dżwięk C podniesiony o pół tonu

Cis (C♯) – podwyższony za pomocą krzyżyka dźwięk c. Cis stanowi tonikę gam Cis-dur i cis-moll. W stroju równomiernie temperowanym jest enharmonicznie równoważny dźwiękom des i hisis[1].


\new Staff \with
{
 \remove "Time_signature_engraver"
 fontSize = #5
 \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep 5)
 \override StaffSymbol.thickness = #(magstep 5)
 \override BarLine.hair-thickness = #3.2
 \override BarLine.thick-thickness = #10
 \override BarLine.kern = #5
}
{
 \time 8/1
 \clef treble
 \hideNotes r1 \unHideNotes
 cis' cis''
 \hideNotes r \unHideNotes
 \clef bass
 \hideNotes r \unHideNotes
 cis cis'
 \bar "|."
}
\layout {
 \context {
  \Score
  \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1)
 }
}
Dźwięki cis na pięciolinii. W kolejności: cis¹, cis², cis°, cis¹.

W stroju współczesnym (zdefiniowanym w normie ISO 16), dźwięk cis¹ (w oktawie razkreślnej) ma częstotliwość ok. 277,2 Hz.

PrzypisyEdytuj

 1. Cis, [w:] Andrzej Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, ISBN 83-01-11390-1 [dostęp 2021-06-29].