Herc

jednostka częstotliwości

Herc (Hz) (niem. Hertz) – jednostka miary częstotliwości w układzie SI[1] (jednostka pochodna układu SI) i w wielu innych, np. CGS, MKS i MKSA. Definiuje się ją jako liczbę cykli na sekundę:

Nazwa jednostki pochodzi od nazwiska niemieckiego fizyka Heinricha Hertza, zajmującego się m.in. badaniem fal elektromagnetycznych.

Wielokrotności i podwielokrotności jednostki (wyróżniono najczęściej używane):

Przedrostki
Wielokrotności Podwielokrotności
Mnożnik Nazwa Symbol Mnożnik Nazwa Symbol
100 herc Hz
101 dekaherc daHz 10–1 decyherc dHz
102 hektoherc hHz 10–2 centyherc cHz
103 kiloherc kHz 10–3 miliherc mHz
106 megaherc MHz 10–6 mikroherc µHz
109 gigaherc GHz 10–9 nanoherc nHz
1012 teraherc THz 10–12 pikoherc pHz
1015 petaherc PHz 10–15 femtoherc fHz
1018 eksaherc EHz 10–18 attoherc aHz
1021 zettaherc ZHz 10–21 zeptoherc zHz
1024 jottaherc YHz 10–24 joktoherc yHz

Przypisy

edytuj
  1. herc, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-10-15].