Cisis – dźwięk, którego częstotliwość dla cisis¹ wynosi około 293,7 Hz. Jest to podwyższony za pomocą podwójnego krzyżyka dźwięk c. Dźwięki enharmonicznie równoważne to: d i eses.


\new Staff \with
{
 \omit TimeSignature
 fontSize = #2
 \override StaffSymbol.staff-space = #1.25
 \override StaffSymbol.thickness = #1.25
 \override Clef.full-size-change = ##t
 \override BarLine.hair-thickness = #2.4
 \override BarLine.thick-thickness = #7.5
 \override BarLine.kern = #3.75
 \override BarLine.transparent = ##t
}
{
 \time 18/8
 \clef treble
 s8
 cisis'1 cisis''
 s8
 \grace s8
 \clef bass
 \bar "|"
 s8
 cisis,1 cisis
 \override Staff.BarLine.transparent = ##f
 \bar "|."
}
Dźwięki cisis na pięciolinii. W kolejności: cisis¹, cisis², Cisis, cisis°.