D (dźwięk)

dźwięk, nuta muzyczna

D (nazwa solmizacyjna: re) – dźwięk, którego częstotliwość dla wynosi 293,7 Hz. Jest to tonika gam D-dur i d-moll. W szeregu diatonicznym jest to drugi dźwięk w każdej oktawie.


\new Staff \with
{
 \remove "Time_signature_engraver"
 fontSize = #5
 \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep 5)
 \override StaffSymbol.thickness = #(magstep 5)
 \override BarLine.hair-thickness = #3.2
 \override BarLine.thick-thickness = #10
 \override BarLine.kern = #5
}
{
 \time 8/1
 \clef treble
 \hideNotes r1 \unHideNotes
 d' d''
 \hideNotes r \unHideNotes
 \clef bass
 \hideNotes r \unHideNotes
 d
 \bar "|."
}
\layout {
 \context {
  \Score
  \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1)
 }
}
Dźwięki d na pięciolinii. W kolejności: d¹, d², d°.

W enharmonii dźwięki o tej samej wysokości to: cisis i eses.