Curia lub kuria – w starożytnym Rzymie najstarsza jednostka podziału obywateli oparta na związkach rodowych. W skład kurii wchodziło 10 rodów (gentes), początkowo tylko patrycjuszowskich, a później również plebejskich[1].

Przedstawiciele kurii gromadzili się na komicjach kurialnych (łac. comitia curiata).

Curia stanowiła również jednostkę wojskową i podatkową.

PrzypisyEdytuj

  1. Antoni Dębiński: Rzymskie prawo prywatne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. ISBN 978-83-7334-711-3.