Częstość (matematyka)

stosunek liczby obserwacji do liczebności próby statystycznej
Ten artykuł dotyczy pojęcia z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa. Zobacz też: inne zaczenia tego terminu.

Częstość (inaczej częstość cząstkowa, prawdopodobieństwo a posteriori, frakcja) – stosunek liczby obserwacji mających pewną właściwość do liczebności całej próby statystycznej.

Przykład: Rzucamy 100 razy monetą, otrzymujemy następujące wyniki: orzeł wypadł 48 razy, reszka 52 razy. Częstość wypadnięcia orła wynosi 48/100 = 0,48, natomiast częstość wypadnięcia reszki 52/100 = 0,52.

Frakcje są szczególnie często stosowane przy zmiennych nominalnych i porządkowych, gdzie oblicza się częstości poszczególnych wartości danej zmiennej.

Częstość jest liczbą otrzymaną z doświadczenia (czyli a posteriori) w odróżnieniu od prawdopodobieństwa, które obliczamy niezależnie od wyników doświadczenia (czyli a priori).

Zgodnie z prawem wielkich liczb, przy rosnącej liczbie prób, częstość będzie dążyć do teoretycznego prawdopodobieństwa.

Zobacz teżEdytuj