CzasyPismo

CzasyPismo: o historii Górnego Śląska – półrocznik wydawany od 2012 roku w Katowicach przez oddział IPN. Jego celem jest opracowanie i upowszechnienie wiedzy o najnowszej historii Górnego Śląska. Redaktor naczelny – Adam Dziurok.

CzasyPismo
O historii Górnego Śląska
Częstotliwość półrocznik
Państwo  Polska
Wydawca katowicki oddział IPN
Rodzaj czasopisma historia najnowsza Górnego Śląska
Pierwszy numer 2012
Redaktor naczelny Adam Dziurok

BibliografiaEdytuj