Czeczeńsko-Inguski Obwód Autonomiczny

Czeczeńsko-Inguski Obwód Autonomiczny, Czeczeńsko-Inguski OAobwód autonomiczny w Związku Radzieckim, istniejący w latach 1934−1936, wchodzący w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Czeczeńsko-Inguski OA został utworzony 15 stycznia 1934 r. z połączenia Czeczeńskiego i Inguskiego. Obwód istniał niespełna 3 lata – 5 grudnia 1936 r. poprzez poszerzenie zakresu autonomii i podniesienie rangi został przekształcony w Czeczeńsko-Inguską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką

Informacje nt. położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Czeczeńsko-Inguskiego Obwodu Autonomicznego znajdują się w: artykule poświęconym Republikom Czeczenii i Inguszetii, jak obecnie nazywają się rosyjskie jednostki polityczno-administracyjne, będące prawną kontynuacją Obwodu.

Zobacz teżEdytuj