Czeczeński Obwód Autonomiczny

Czeczeński Obwód Autonomiczny, Czeczeński OAobwód autonomiczny w Związku Radzieckim, istniejący w latach 1923-1934, wchodzący w skład Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Czeczeński OA został utworzony 17 stycznia 1923 r. w ramach Górskiej ASRR, wchodzącej w skład Rosyjskiej FSRR. Tworzenie autonomicznych jednostek terytorialnych dla mniejszości narodowych było częścią polityki tzw. korienizacji, tj. przyznawania autonomii mniejszościom narodowym zamieszkującym obszary dawnego Imperium, poprzednio dyskryminowanym i rusyfikowanym przez carat. Po likwidacji Górskiej ASRR (7 lipca 1924 r.) obwód wszedł bezpośrednio w skład Rosyjskiej FSRR.

Czeczeński OA istniał do 15 stycznia 1934 r., kiedy to został połączony z Inguskim OA w Czeczeńsko-Inguski Obwód Autonomiczny, który z kolei w 1936 r. przekształcony został w Czeczeńsko-Inguską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką

Informacje nt. położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Czeczeńskiego Obwodu Autonomicznego znajdują się w: artykule poświęconym Republice Czeczenii, jak obecnie nazywa się rosyjska jednostka polityczno-administracyjna, będąca prawną kontynuacją Obwodu.

Zobacz teżEdytuj