Czeczeński Obwód Autonomiczny

Czeczeński Obwód Autonomiczny, Czeczeński OAobwód autonomiczny w Związku Radzieckim, istniejący w latach 1923-1934, wchodzący w skład Rosyjskiej FSRR.

Czeczeński Obwód Autonomiczny
obwód autonomiczny
1923–1934
Państwo

 ZSRR

Republika związkowa

 Rosyjska FSRR

Republika Autonomiczna

Górska ASRR (1923–1924)

Data powstania

17 stycznia 1923

Data likwidacji

15 stycznia 1934

brak współrzędnych

Czeczeński OA został utworzony 17 stycznia 1923 r. w ramach Górskiej ASRR, wchodzącej w skład Rosyjskiej FSRR. Tworzenie autonomicznych jednostek terytorialnych dla mniejszości narodowych było częścią polityki tzw. korienizacji, tj. przyznawania autonomii mniejszościom narodowym zamieszkującym obszary dawnego imperium, poprzednio dyskryminowanym i rusyfikowanym przez carat. Po likwidacji Górskiej ASRR (7 lipca 1924 r.) obwód wszedł bezpośrednio w skład Rosyjskiej FSRR.

Czeczeński OA istniał do 15 stycznia 1934 r., kiedy to został połączony z Inguskim OA w Czeczeńsko-Inguski Obwód Autonomiczny, który z kolei w 1936 r. przekształcony został w Czeczeńsko-Inguską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką

Informacje nt. położenia, gospodarki, historii, ludności itd. Czeczeńskiego Obwodu Autonomicznego znajdują się w: artykule poświęconym Republice Czeczenii, jak obecnie nazywa się rosyjska jednostka polityczno-administracyjna, będąca prawną kontynuacją Obwodu.

Zobacz teżEdytuj