Dąbrowa Szlachecka (gromada)

Dąbrowa Szlachecka (do 29 VI 1960 Wołowice) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Dąbrowa Szlachecka
gromada
1960–1973
Państwo

 Polska

Województwo

krakowskie

Powiat

krakowski

Data powstania

30 czerwca 1960

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Dąbrowa Szlachecka

Szczegółowy podział administracyjny (1970)
Liczba sołectw

6

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1969)

19

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Dąbrowa Szlachecka z siedzibą GRN w Dąbrowie Szlacheckiej utworzono 30 czerwca 1960 roku w powiecie krakowskim w woj. krakowskim w związku z przeniesieniem siedziby GRN gromady Wołowice z Wołowic do Dąbrowy Szlacheckiej i przemianowaniem jednostki na gromada Dąbrowa Szlachecka[5]; równocześnie do gromady Dąbrowa Szlachecka przyłączono obszar zniesionej gromady Ściejowice[6].

W kwietniu 1969 dla gromady ustalono 19 członków gromadzkiej rady narodowej[7]. 1 stycznia 1970 gromada składała się ze wsi: Dąbrowa Szlachecka, Jeziorzany, Rączna, Ściejowice, Wołowice i Zagacie[8].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[9][10].

Przypisy

edytuj
  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Uchwała Nr 16/III/60 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 maja 1960 r. w sprawie zmiany granic gromad, oraz ustalenia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych i zmiany nazw gromad w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 25 czerwca 1960 r., Nr. 10, Poz. 56)
  6. Uchwała Nr 12/III/60 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 maja 1960 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie krakowskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 25 czerwca 1960 r., Nr. 10, Poz. 55)
  7. Uchwała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 31 marca 1969 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 4 kwietnia 1969 r., Nr. 4, Poz. 58)
  8. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Krakowie z dnia 1 października 1970 r. o podziale administracyjnym województwa krakowskiego – stan na dzień 1 stycznia 1970 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 7 października 1970 r., Nr. 9, Poz. 99)
  9. Obwieszczenie Wydziału Organizacyjno-Prawnego Prezydium WRN w Krakowie z dnia 1 października 1970 r. o podziale administracyjnym województwa krakowskiego – stan na dzień 1 stycznia 1970 r.(Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 7 października 1970 r., Nr. 9, Poz. 99) – ostatni wykaz gromad w Dzienniku Urzędowym WRN w Krakowie przed reaktywowaniem gmin
  10. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.