Dług

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Dług”.
  • dług – w znaczeniu ekonomicznym niespełniony obowiązek pewnego świadczenia przez dłużnika na rzecz wierzyciela
  • Dług – polski film fabularny z 1999 roku w reż. Krzysztofa Krauzego
  • Dług – amerykański film fabularny z 2010 roku w reż. Johna Maddena
  • dług – w znaczeniu prawniczym świadczenie (obowiązek), wynikające ze stosunku zobowiązaniowego, które dłużnik jest zobowiązany spełnić na rzecz wierzyciela.
  • dług publiczny – nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych