Dług w sensie ekonomicznym oznacza niespełniony przez dłużnika na rzecz wierzyciela obowiązek pewnego świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej w określonym czasie[1].

Przyczyną powstania długu jest opóźnienie w wykonaniu zobowiązania, którego charakter może określać m.in.:

  • umowa handlowa zawarta pomiędzy dwiema stronami określająca dane świadczenie, np. warunki dostawy towaru lub świadczenia usługi i terminu zapłaty,
  • umowa pożyczki lub kredytu,
  • orzeczenie sądu lub decyzja administracyjna.

Świadczenie wykonalne, którego termin realizacji jeszcze nie minął, jest zobowiązaniem – nie długiem.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Gajda-Kantorowska M., (2015), Przyczyny i konsekwencje kryzysu zadłużenia w strefie euro [w:] PERSPEKTYWA - wyzwania współczesnej gospodarki. Tom 1, (red.) Buszko M., Krupa D., Drews A., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, str. 119-130. ISBN 978-83-231-3439-8.

Bibliografia edytuj