Daniel Boćkowski

polski historyk

Daniel Boćkowski (ur. 18 września 1968[1]) – polski historyk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku i Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie.

ŻyciorysEdytuj

W 1992 ukończył studia w Instytucie Historii w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1999 w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie pracy pt. Opieka placówek polskich nad obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej w ZSRR 1941–1943. W 2006 zdobył stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944).

Jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN oraz Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pełni funkcję kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Od 2007 jest profesorem nadzwyczajnym UwB. W pracy naukowej zajmuje się najnowszą historią Polski, losami ludności polskiej w ZSRR, bezpieczeństwem międzynarodowym (terroryzm, fundamentalizm religijny), współczesnym światem islamskim. Jest redaktorem prowadzącym "Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej" wydawanych przez IH PAN w Warszawie oraz redaktorem naczelnym internetowego czasopisma "Polityka & Bezpieczeństwo"

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Jak pisklęta z gniazd... Dzieci polskie w ZSRR w okresie II wojny światowej, Warszawa–Wrocław 1995.
  • Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach 1940–1943, Warszawa 1999.
  • Jedzie, jedzie straż ogniowa... 125 lat Straży Pożarnej w Białymstoku, Białystok 2000.
  • Zdarzyło się dnia... Kalendarium wydarzeń polityczno-gospodarczych i kulturalnych w Białymstoku w latach 1919-1939 na podstawie lokalnej prasy, współautor Jolanta Szczygieł-Rogowska, Białystok 2001.
  • Niemcy w Polsce 1945-1950. Wybór dokumentów, t. IV: Pomorze Gdańskie i Dolny Śląsk (redakcja naukowa), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001.
  • Sowietyzacja i rusyfikacja północno-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej 1939-1941. Studia i materiały, red. Michał Gnatowski i Daniel Boćkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
  • Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały, red. Hanna Konopka i Daniel Boćkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.
  • Polacy – Żydzi – Białorusini – Litwini na północno-wschodnich ziemiach Polski a władza radziecka (1939–1944). W kręgu mitów i stereotypów. Studia i materiały, red. Michał Gnatowski i Daniel Boćkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
  • Na zawsze razem. Białostocczyzna i Łomżyńskie w polityce radzieckiej w czasie II wojny światowej (IX 1939 – VIII 1944), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2005.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj