Danuta Strahl

polska ekonomistka

Danuta Strahl (ur. 1 lutego 1945 w Zbarażu[2]) – polska ekonomistka, profesor doktor habilitowana[1]

Danuta Strahl
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

1 lutego 1945
Zbaraż

profesor nauk ekonomicznych
Specjalność: ekonometria, wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach regionalnych[1]
Profesura

29 lipca 1991[1]

Życiorys

edytuj

W 1970 ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim[2]. Następnie podjęła pracę w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu, w 1974 przekształconej w Akademię Ekonomiczną. W 1974 uzyskała stopień naukowy doktora, w 1971 stopień naukowy doktora habilitowanego, w 1991 tytuł profesora[2].

W latach 1982–1987 była dziekanem Zamiejscowego Wydziału Gospodarki Miejskiej i Usług AE z siedzibą w Jeleniej Górze, w latach 1993–1996 tego samego wydziału działającego wówczas pod nazwą Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki[2].

Była zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, w Katedrze Gospodarki Regionalnej na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy, oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu[1].

Była kierownikiem Katedry Gospodarki Regionalnej na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wiceprzewodniczącą Państwowej Komisji Akredytacyjnej, przewodniczącą Zespołu ds. Polityki Informacyjnej i Relacji z Otoczeniem, Zespołu ds. Kryteriów Oceny Jakości Kształcenia, Zespołu Kierunków Studiów Ekonomicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej[1].

Pod jej kierunkiem doktorat obroniło 6 osób, z czego 4 uzyskały później stopień doktora habilitowanego (Dariusz Głuszczuk, Małgorzata Markowska, Elżbieta Sobczak, Beata Bal-Domańska)[1].

Jest członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk[1].

Przypisy

edytuj
  1. a b c d e f g Prof. dr hab. Danuta Strahl, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2020-07-19].
  2. a b c d Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Tom IV. S-Ż, wyd. Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2002, s. 249