Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

polska wyższa uczelnia niepubliczna w Legnicy

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicypolska niepaństwowa uczelnia akademicka w likwidacji[1] z siedzibą w Legnicy, wpisana do rejestru szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 125 dnia 31 lipca 1997.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
Data założenia

31 lipca 1997

Data likwidacji

w trakcie likwidacji

Państwo

 Polska

Województwo

 dolnośląskie

Adres

ul. Wojciecha Korfantego 4
59-220 Legnica

Liczba studentów

nieznana

Rektor

prof. dr hab. Bazyli Nazaruk

Położenie na mapie Legnicy
Mapa konturowa Legnicy, w centrum znajduje się punkt z opisem „Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej nieco na dole znajduje się punkt z opisem „Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy”
Położenie na mapie województwa dolnośląskiego
Mapa konturowa województwa dolnośląskiego, blisko centrum u góry znajduje się punkt z opisem „Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy”
Ziemia51°12′20,005″N 16°09′58,266″E/51,205557 16,166185
Strona internetowa

Od 2011 roku kontrole prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazywały liczne nieprawidłowości związane z dyplomowaniem studentów oraz finansowe. Likwidacja WSM w Legnicy została potwierdzona w lutym 2018 r. po odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi kierownictwa uczelni na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego[2],

Podstawowe statystyki

edytuj

W grudniu 2009 z WSM współpracowało 300 nauczycieli akademickich z Polski, Anglii, Francji, Ukrainy, Włoch Niemiec i USA z czego 155 było zatrudnionych na stałe (w tym 16 profesorów zwyczajnych, 22 doktorów habilitowanych i 67 doktorów)[potrzebny przypis].

Program dydaktyczny

edytuj

W szkole prowadzone były studia licencjackie, inżynierskie, jednolite magisterskie, uzupełniające magisterskie oraz podyplomowe w systemie dziennym i zaocznym.

Uczelnia posiadała zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej Nr 125/97 i akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W przeszłości studenci mieli możliwość zdobycia dodatkowego francuskiego dyplomu (Uniwersytet du Littoral w Dunkierce) w dziedzinie zarządzania.

Edukacja na odległość

edytuj

Uczelnia prowadziła też kursy kształcenia na odległość za pośrednictwem internetu (na wybranych kierunkach), a także rozpoczęła nauczanie teleedukacyjne na studiach licencjackich, inżynierskich i podyplomowych.

Wydziały

edytuj

Wydział Architektury i Urbanistyki

edytuj

Wydział Architektury i Urbanistyki powstał zgodnie z Uchwałą Nr 9/7/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Zespołu Kierunków Studiów Technicznych z dnia 23 września 2004 r.

Na Wydziale prowadzone były 4-letnie studia inżynierskie, na kierunku Architektura i Urbanistyka, po ukończeniu którego absolwenci uzyskiwali tytuł zawodowy inżyniera architektury.

Wydział Ekonomii

edytuj

Wydział kształcił na kierunku Ekonomia w zakresie studiów licencjackich.

Absolwenci ekonomii mieli możliwość kontynuowania nauk na zaocznych uzupełniających studiach magisterskich na Wydziale Zarządzania i Marketingu.

Wydział Filologiczny

edytuj

Na Wydziale Filologicznym były prowadzone trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjat), kończące się złożeniem pracy dyplomowej w języku obcym.

Studia filologiczne prowadzone były na kierunku filologia, w specjalnościach:

 • filologia angielska
 • filologia niemiecka
 • filologia rosyjska
 • filologia francuska
 • filologia włoska
 • filologia hiszpańska.

W ramach Studium Języków Obcych studenci mieli możliwość nauki języków obcych:

W zależności od stopnia zaawansowania wiedzy studenta nauka języka obcego były prowadzona na trzech poziomach zaawansowania:

 • podstawowy
 • średni
 • zaawansowany.

Wydział Informatyki

edytuj

Wydział Informatyki powstał po uzyskaniu zezwolenia z dnia 25 lipca 2001 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Nauka na inżynierskich studiach informatycznych w systemie dziennym i zaocznym trwała osiem semestrów, prowadzona na trzech specjalizacjach:

 • korporacyjne sieci komputerowe
 • systemy informatyczne w administracji
 • inżynieria bezpieczeństwa komputerowego.

Wydział Pedagogiki

edytuj

Na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Menedżerskiej prowadzone były studia pierwszego stopnia w zakresie:

 • pedagogika opiekuńczo prewencyjna
 • pedagogika opiekuńcza i praca socjalna
 • poradnictwo szkolne i zawodowe
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

Na Wydziale Pedagogiki funkcjonowało Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne, oferujące studentom ostatnich semestrów i absolwentom szkoły z kierunków innych niż pedagogika trzysemestralny kurs pedagogiczny, który zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (z dnia 10 września 2002 r. -Dz. U. Nr 155, poz. 1288) nadawał pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach przedmiotów (prowadzenia zajęć) zgodnych ze swoim kierunkiem lub specjalnością.

Wydział Prawa

edytuj

Był jedynym na Dolnym Śląsku niepublicznym ośrodkiem kształcącym prawników, otwartym w październiku 2005 roku. Przy Wydziale Prawa działało Koło Naukowe Młodego Prawnika.

Jednolite studia magisterskie trwały 10 semestrów. Nauka prowadzona była w systemie dziennym i zaocznym. Na Wydziale Prawa kształcili się także komornicy z terenu całej Polski, dla których została stworzona odrębna grupa. Absolwenci uzyskiwali tytuł magistra prawa, co dawało uprawnienia do rozpoczęcia wszystkich rodzajów aplikacji prawniczych.

Wydział Socjologii

edytuj

Na Wydziale Socjologii prowadzone były studia licencjackie na trzech specjalnościach:

 • socjologia bezpieczeństwa publicznego
 • socjologia pracy socjalnej
 • socjologia zachowań rynkowych.

Wydział Transportu

edytuj

Wydział Transportu powstał po uzyskaniu zezwolenia z dnia 25 lipca 2001 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wydział prowadził 4-letnie studia inżynierskie w dwóch specjalnościach:

 • logistyka i technologia transportu
 • eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych.

Wydział Zarządzania i Marketingu

edytuj

Wydział Zarządzania i Marketingu był najstarszym w Legnicy kierunkiem kształcenia, istniejącym od dnia powstania WSM, co stawiało legnicką uczelnię w gronie krajowych pionierów kształcących kadrę menedżerską. Zarządzanie i Marketing był jednocześnie pierwszym kierunkiem kształcącym na poziomie magisterskim.

Na Wydziale Zarządzania i Marketingu prowadzone były studia:

 • licencjackie (6 semestralne)
 • magisterskie (2 semestralne).

Specjalności na studiach Wydziału Zarządzania i Marketingu:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w administracji publicznej
 • zarządzanie jakością i środowiskiem
 • zarządzanie finansami i rachunkowością
 • zarządzanie systemami transportowymi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe

edytuj
 • Ośrodek zamiejscowy (filia WSM) w Jeleniej Górze-Sobieszowie - Od października 2006 WSM z Legnicy była dostępna także dla studentów z Jeleniej Góry. Oddział powstał oficjalnie 14 czerwca 2006 w wydzierżawianym od władz miasta budynku dawnego Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Jeleniej Górze-Sobieszowie.
 • Nieformalny ośrodek zamiejscowy w Zgorzelcu.
 • Studium Inżynierii Środowiska – Studium Inżynierii Środowiska powołano w maju 2001 roku. Do zadań tego studium należało kształcenie studentów z zakresu ochrony środowiska.
 • Instytut Wschodni WSM w Legnicy – Instytut Wschodni powstał w lutym 2002 roku. Jego głównym celem było przygotowywanie studentów do skutecznego działania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej na Wschodzie. Instytut prowadził Wspólny "Klub Biznesu" – ogólnodostępne forum naukowe, informacyjne i organizatorskie dla podmiotów gospodarczych działających na rynkach wschodnich, którego celem była możliwość stworzenia po studiach atrakcyjnego miejsca pracy. Do udziału w działaniach klubu zaproszono jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze, przedstawicieli nauki i praktyki.
 • Uczelniany dom pracy twórczej w Szklarskiej Porębie
 • Chór Madrygał – WSM w Legnicy sprawował mecenat nad legnickim chórem Madrygał, który powstał w 1949 roku.
 • Biuro Karier WSM w Legnicy – Biuro Karier Wyższej Szkoły Menedżerskiej powstało w październiku 2002 r., uzyskując akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na uruchomienie pierwszego w Legnicy Biura Karier WSM otrzymała grant. Celem Biura było niesienie pomocy młodzieży wchodzącej na rynek pracy i inspirowanie do podejmowania wyzwań stawianych przez gospodarkę rynkową.

Kampusy i budynki uczelniane

edytuj
 
Wejście do budynku w którym mieści się m.in. rektorat uczelni
 
Siedziba uczelni WSM przy ul. Korfantego

Uczelnia dysponowała własną bazą przy ulicy Władysława Reymonta, a jedną z siedzib uczelni był historyczny Zamek Piastowski.

 
Zamek Piastowski

WSM dzierżawiła także budynek dawnej szkoły rolniczej w Sobieszowie.

Badania naukowe

edytuj
 • Nauki prawne: uwarunkowania wymiaru kary, rozstrzyganie spraw cywilnych, postępowanie administracyjne, egzekucja komornicza, prawo europejskie, system finansów publicznych
 • Organizacja i zarządzanie: teoria przywództwa, organizacja, planowanie i ekonomika procesów produkcyjnych, rozwój przedsiębiorstw, marketing, rozpoznawanie obiektów;
 • Informatyka: symulacja komputerowa, systemy informatyczne w nauczaniu na odległość;
 • Pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, poradnictwo zawodowe, pedagogika opiekuńczo-prewencyjna

Współpraca międzynarodowa

edytuj

Uczelnia prowadziła współpracę zagraniczną w dziedzinie wymiany naukowej i studentów. Utrzymywała kontakty międzynarodowe z placówkami akademickimi w:

 
Gmach partnerskiego Uniwersytetu we Lwowie
 • Stanach Zjednoczonych (University of Pennsylvania)
 • Mińsku
 • Moskwie
 • Dunkierce (Uniwersytet du Littoral) – dzięki dobrze rozwiniętej współpracy zagranicznej (za pomocą unikatowej aparatury umożliwiającej pobieranie nauki w systemie teleedukacji studenci mają szansę zdobyć zdobywać dodatkowy francuski dyplom w dziedzinie zarządzania który będzie respektowany w krajach unii europejskiej
 • we Lwowie (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)
 • Żytomierzu (Instytut Inżynieryjno-Technologiczny, Instytut Biznesu i Nowych Technologii)
 • Kijowie (Uniwersytet Rozwoju Człowieka "Ukraina" z oddziałami w 26 największych miastach Ukrainy).

Władze uczelni

edytuj
 • Założyciel: Dr Honoris Causa, inż. Wacław Demecki
 • Kanclerz: mgr Teresa Demecka
 • Rektor: prof. dr hab. Leszek Moczulski
 • Prorektor: prof. dr hab. Jerzy Mączyński
 • Prorektor: mgr Adam Demecki
 • Prorektor ds. Dydaktyki i Rozwoju: prof. dr hab. Zygmunt Kral

Rektorzy uczelni

edytuj

Honorowi prezydenci uczelni

edytuj
 
Ryszard Kaczorowski
 • Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W 2000 roku pomagał Wyższej Szkole Menedżerskiej zorganizować wystawę Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie a suwerenność Polski, przekazując dokumenty, znajdujące się w Londynie, za co otrzymał tytuł honorowego prezydenta Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Rok później brał też udział w obchodach 760 rocznicy bitwy pod Legnicą. Na wniosek Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy oraz Zarządu Oddziału Sybiraków Rada Miasta przyznała Ryszardowi Kaczorowskiemu tytuł honorowego obywatela Legnicy (29 marca 2005 r.).
 • Jerzy Ostoja-Koźniewski – minister skarbu ostatniego Rządu RP na uchodźstwie. Od 1945 r. mieszka w Londynie gdzie prowadzi własne przedsiębiorstwo konsultingowe. Od kilku lat związany z Wyższą Szkołą Menedżerską, przyjął godność jej honorowego prezydenta.
 • Kornel Morawiecki - polski polityk, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, założyciel i przewodniczący Solidarności Walczącej, doktor fizyki, nauczyciel akademicki. Kandydat w wyborach prezydenckich w 2010, poseł i marszałek senior Sejmu VIII kadencji, przyjął godność jej honorowego prezydenta 9 września 2017.

Społeczność studencka

edytuj

Samorząd studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej działał zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statutem Uczelni i Regulaminem Samorządu Studentów. Wspólnie ze studentami innych uczelni WSM organizował Juwenalia w Legnicy. Samorząd studentów WSM podpisał umowę z Fundacją Samorządu Studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Oskar", w ramach której odbywały się szkolenia studentów w zakresie organizacji życia kulturalnego i obozów studenckich. Samorząd Studentów WSM zorganizował Studenckie Biuro Pracy, Studenckie Biuro Zakwaterowań i Stancji, Studenckie Biuro Informacji w sprawie praktyk i wyjazdów zagranicznych. Samorząd studentów współpracuje z samorządami i fundacjami studenckimi uczelni wrocławskich.

Przy Uczelni działały Akademicki Związek Sportowy oraz Koło Naukowe Młodego Prawnika. Dyskusje Koła Naukowego Młodego Prawnika prowadzone były we foyer Teatru Modrzejewskiej w Legnicy.

Akademicki Związek Sportowy na WSM został zarejestrowany w 1998 roku. Jego celem było rozwijanie sprawności fizycznej oraz zainteresowań sportowych wśród społeczności studenckiej. W ramach AZS prowadzonych jest siedem sekcji, między innymi piłki nożnej i fitness.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. POLON [online], polon.nauka.gov.pl [dostęp 2018-07-30].
 2. Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, WSA: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy musi być zlikwidowana [online], www.lex.pl, 6 lutego 2018 [dostęp 2018-07-30].