Darśana (dewanagari दर्शन, hindi darśan, pali. dassana) – sanskryckie słowo o bezpośrednich znaczeniach „spojrzenie” i „pogląd”, które służy do nazwania:

 • konkretnego poglądu lub systemu filozoficznego
 • określania zbiorczego hinduistycznych ortodoksyjnych systemów filozoficznych
 • ponadnaturalnego mistycznego wglądu w istotę rzeczy
 • czynności obcowania z guru lub bóstwem (np. podczas wizyty w świątyni).

W filozofii indyjskiejEdytuj

 • Sześć ortodoksyjnych hinduistycznych systemów (astika) filozoficznych to:
 1. Mimamsa
 2. Njaja
 3. Waiśeszika
 4. Sankhja
 5. Joga
 6. Wedanta

W filozofii buddyjskiejEdytuj

Termin ten jest rozumiany zwykle jako intuicyjne, transcendentne poznanie oparte jednak jeszcze na rozumie. W sferze obiektywnej znaczy odsłonięcie, wspaniałość i czyste widzenie, a w sferze subiektywnej: wewnętrzne zrozumienie.

Darśana jest w stanie wyeliminować namiętności (kleśa), fałszywe poglądy (driṣti), wątpienie (viciktsā) oraz przywiązanie do obrzędów i reguł.

DarśanamargaEdytuj

Darśana-mārga – (dosłownie droga widzenia, postrzegania) – prowadzi praktykującego od zwyczajnego ślepego zaufania do Czterech Szlachetnych Prawd do poziomu zrozumienia i włączenia w swoje codzienne życie, czyli od etapu dharmānusārina (lub śraddhānusārina) do poziomu wejścia w strumień – śrotaāpanny.

BibliografiaEdytuj