Dawka ekspozycyjna

wielkość fizyczna

Dawka ekspozycyjna, ekspozycja – określona miara zdolności jonizacji promieniowania jonizującego w powietrzu. Dawka ta stanowi określoną sumę ładunków elektrycznych jonów jednego znaku, które są wytworzone w określonej jednostce masy powietrza. Jednostka dawki ekspozycyjnej jest zawarta w układzie SI i jest to kulomb na kilogram (C/kg). Pojęcie ekspozycji zostało zastąpione pojęciem dawki.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Ryszard Szepke: 1000 słów o atomie i technice jądrowej. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. ISBN 83-11-06723-6. (pol.).