Dawka graniczna

Dawka graniczna – podstawowa wielkość dozymetryczna, wartość dawki promieniowania jonizującego, wyrażona jako dawka skuteczna lub równoważna, dla określonych osób, pochodzącą od kontrolowanej działalności zawodowej, której nie wolno przekroczyć[1].

Dawka jest określana jako suma narażeń wewnętrznych i zewnętrznych w okresie 1 roku. Stanowi maksymalną graniczną dawkę określoną dla danego źródła promieniowania, danej grupy osób i dla określonej tkanki, narządu.

Wartości dawek granicznych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1792)
  2. Dz.U. z 2005 r. nr 20, poz. 168.