Równoważnik dawki pochłoniętej

Dawka równoważna (ang. Equivalent dose)[a] – pojęcie pochodne od dawki pochłoniętej, uwzględnia wpływ rodzaju promieniowania jonizującego na skutki biologiczne zachodzące w tkance lub organie przez wprowadzenie współczynnika wagowego promieniowania jonizującego[b]. Jednostką dawki równoważnej jest siwert (Sv)[c].

gdzie:

– dawka równoważna (Sv) zaadsorbowana w tkance lub organie;
współczynnik wagowy promieniowania jonizującego R;
– średnia dawka pochłonięta promieniowania jonizującego R przez tkankę lub organ T.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Nazwa używana od 1991 r., wprowadzona przez ICRP Publication 60.
  2. Dawniej zamiast współczynnika wagowego, posługiwano się współczynnikiem jakości promieniowania Q
  3. Dawniej stosowaną jednostką był rem

BibliografiaEdytuj

  • S. Eidelman, et al.: Particle Physics Booklet, PDG, Elsevier 2004
  • ICRP Publication 60: 1990 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Elsevier 1991
  • ICRP Publication 103 The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection, Elsevier 2007, ISBN 978-0-7020-3048-2
  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 576).