Demaj

nazwa trzeciego traktatu porządku Zeraim

Demaj (hebr. דמאי; pol. rzeczy wątpliwe) – nazwa trzeciego traktatu porządku Zeraim. Porusza temat plonów kupowanych lub otrzymywanych od kogoś nieprzestrzegającego przykazań Tory (am haarec), co do których nie wiadomo, czy wydzielono z nich dziesięciny.

Pochodzenie biblijneEdytuj

Przepisy zawarte w tym traktacie mają źródło w następującym prawie Tory[1]:

Księga Powtórzonego Prawa 24,19:

Gdy w czasie żniw będziesz żął zboże na polu, a potem zapomnisz o jakimś snopie, to nie wrócisz, aby go zabrać. Niech zostanie dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, aby ci błogosławił PAN, twój Bóg, w każdej twojej pracy.

StrukturaEdytuj

Traktat ten pojawia się jedynie w Tosefcie i Talmudzie jerozolimskim. Składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwsze dwa wymieniają produkty zaliczane lub nie do demaj. Kolejne rozdziały opisują niektóre kłopotliwe sytuacje związane pobieraniem dziesięcin. Prawa zawarte w tym traktacie dotyczą tylko Erec Israel, Ziemi Izraela i nie obowiązują mieszkańców innych terenów.

StreszczenieEdytuj

Traktat ten podzielony jest na siedem rozdziałów. Treść ich przedstawia się następująco:

  • Rozdział pierwszy wymienia produkty niezaliczane do demaj.
  • Rozdział drugi wymienia produkty zaliczane do demaj w każdym miejscu.
  • Rozdział trzeci rozważa jak wydzielić dziesięcinę z daru, ze znalezionego produktu, z produktu przeznaczonego do dalszego przetworzenia.
  • Rozdział czwarty analizuje niektóre sytuacje związane z zakupem produktów od osoby niegodnej zaufania.
  • Rozdział piąty rozważa następujący problem: jak wydzielić dziesięcinę, gdy kupuje się produkty.
  • Rozdział szósty rozważa następujący problem: jak wydzielić dziesięcinę podczas dzierżawy albo zakupu pola.
  • Rozdział siódmy rozważa następujące problemy: jak wydzielić dziesięcinę z fig, kielicha wina oraz z kosza pełnego tewel (produktów, z których wydziela się dziesięcinę).

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Wszystkie cytaty za tłumaczeniem Biblii paulistów zamieszczonym tu.

BibliografiaEdytuj

  • J. Kelemer, DEMAI [w:] Encyclopaedia Judaica pod red. M. Berenbaum; F. Skolnik, Detroit: Macmillan Reference USA, 2007, Vol. 5, ss. 547.
  • Miszna Zeraim (Nasiona) pod redakcją Romana Marcinkowskiego, Warszawa 2013.