Densytometr

urządzenie fotoelektryczne

Densytometr – urządzenie fotoelektryczne służące do pomiaru gęstości optycznej[1][2] materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych.

Densytometr GretagMacbeth

W związku z ww. rodzajami pomiarów rozróżnia się densytometry transmisyjne, służące do pomiaru przepuszczalności światła przez badany materiał (np. stopień zaczernienia błon filmowych) oraz densytometry refleksyjne, służące do pomiaru procentowej ilości światła odbitego w stosunku do światła oświetlającego materiał odbijający światło (np. pomiar gęstości optycznej druku).

Przypisy edytuj

  1. densytometr, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-10-16].
  2. Słownik terminologiczny informacji naukowej, Maria Dembowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979, s. 37.