Departament Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych

Departament Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych - organ pracy II Wiceministra Spraw Wojskowych właściwy w sprawach budownictwa, w tym budownictwa fortyfikacji, inspekcji budowlanej[1] oraz administracji nieruchomościami pozostającymi pod zarządem wojskowym.

Departament Budownictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1920, 1925
Rozformowanie 1921, 1939
Dowódcy
Ostatni inż. Leopold Toruń
Organizacja
Dyslokacja garnizon Warszawa
Podległość Ministerstwo Spraw Wojskowych

8 marca 1919 roku Minister Spraw Wojskowych przemianował Sekcję Budowlaną przy Departamencie Technicznym na Sekcję Budownictwa Wojskowego, a wszystkie zarządy budowlane podległe sekcji, na zarządy budownictwa wojskowego[2]. Sekcja zajmowała się sprawami budownictwa wojskowego. Szef sekcji podlegał Inspektorowi Budynków Wojskowych w Ministerstwie Spraw Wojskowych.

 • szef sekcji - płk Grzegorz Stefanowicz
 • Kancelaria
 • Wydział Administracyjno-Organizacyjny
 • Wydział Gospodarczy - inż. urzędnik wojskowy VI rangi Stanisław Mszczonowski
 • Wydział Budowlany
 • Wydział Kwaterunkowy
 • Wydział Inżynierów do Zleceń

Z dniem 10 marca 1920 roku na bazie Sekcji Budownictwa Wojskowego został zorganizowany Departament VIII Budownictwa MSWojsk. w składzie:[3][4]

 • p.o. szefa departamentu - płk Grzegorz Stefanowicz
 • pomocnik szefa departamentu - inż. urzędnik wojskowy Czesław Gajzler
 • inspektor budownictwa - gen. ppor. Władysław Poklewski-Koziełł
 • szef Sekcji I Organizacyjno-Kwaterunkowej - inż. urzędnik wojskowy VI rangi Tadeusz Grzywińskim
 • szef Sekcji II Budowlano-Technicznej - inż. urzędnik wojskowy VI rangi Józef Wesołowski
 • szef Sekcji III Zaopatrzenia - por. Jan Abramowicz
 • naczelnik Wydziału Kontroli Robót - inż. urzędnik wojskowy VI rangi Stanisław Mszczonowski[5]
 • kierownik Kancelarii - urz. Stefan Rotkel

W listopadzie 1925 roku zostali wyznaczeni na stanowiska[6]:

 • p.o. szefa Wydziału I Ogólnego – mjr kanc. Atanazy Cybula
 • p.o. szefa Wydziału II Budowy i Utrzymania – mjr sap. inż. Leon Szczepański
 • szefa Wydziału III Rachunkowo-Budżetowego – ppłk sap. inż. Władysław Topolnicki
 • szefa Wydziału IV Projektów – płk kanc. inż. Felicjan Staniszewski
 • p.o. kierownika Samodzielnego Referatu Ewidencji – kpt. kanc. inż. Stefan Kuznowicz

17 kwietnia 1939 roku została wprowadzona nowa organizacja Departamentu Budownictwa MSWojsk.

 • szef departamentu - inż. Leopold Toruń
 • Wydział Inspekcji Budowlanej
 • Wydział Budowlany
 • Wydział Administracyjno-Budżetowy
 • Zarząd Nieruchomości
 • Samodzielny Referat Instalacji
 • Referat Mobilizacyjny

PrzypisyEdytuj

 1. Obecnie zadania te w Wojsku Polskim wykonuje Wojskowa inspekcja architektoniczno-budowlana.
 2. Dz. Rozk. Wojsk. Nr 29 z 15 marca 1919 roku, poz. 940.
 3. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 11 z 27 marca 1920 roku, s. 230.
 4. Czarnecka 2005 ↓, s. 106.
 5. Czarnecka 2005 ↓, s. 106, autorka jako naczelnika Wydziału Kontroli Robót wymieniła urzędnika wojskowego Bronisława Krobickiego.
 6. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 127 z 27 listopada 1925 roku, s. 689.

BibliografiaEdytuj