Divini Redemptoris

Divini Redemptorisencyklika papieża Piusa XI ogłoszona w Rzymie w dniu 19 marca 1937, szerzej znana pod tytułem De communismo atheo (pol. O bezbożnym komunizmie); w całości została ona poświęcona kwestii zagrożenia komunistycznego.

Przy pisaniu encykliki papież korzystał z materiałów administratora apostolskiego Moskwy bpa Pie Eugène Josepha Neveu[1].

TreśćEdytuj

Papież opisuje zarys ideologii komunistycznej, wskazując na przyczyny, dla których jest ona nie do pogodzenia z nauką Kościoła katolickiego, w szczególności na materializm dialektyczny i teorię walki klas. Komunizm zostaje nazwany "bezbożnym" i "barbarzyńskim", a także określony jako "przerażające niebezpieczeństwo". Jako przyczynę szerzenia się tej ideologii Papież postrzega niedostatek wcielenia w życie nauki społecznej Kościoła Katolickiego, co doprowadziło do nadmiernych nierówności ekonomicznych. Analogicznie - środkiem zaradczym jest w ocenie Piusa XI propagowanie tej nauki i wcielanie w życie ideału państwa i społeczeństwa chrześcijańskiego.

Spis treściEdytuj

 • Czcigodni Bracia, pozdrowienie i Błogosławieństwo Apostolskie!
 • CZĘŚĆ I - Stanowisko Kościoła wobec komunizmu
  • Dawniejsze orzeczenia
  • Orzeczenia obecnego pontyfikatu
  • Nieodzowna potrzeba nowego uroczystego dokumentu
 • CZĘŚĆ II - Doktryna i owoce komunizmu
  • Doktryna
   • Fałszywy ideał
   • Materializm ewolucyjny Marksa
   • Przeznaczenie człowieka i rodziny
   • Czym jest społeczeństwo?
  • Propaganda
   • złudne obietnice
   • Liberalizm drogą do komunizmu
   • Podstępna i rozległa propaganda
   • Spisek milczenia w prasie
  • Smutne następstwa
   • Rosja i Meksyk
   • Okrucieństwa komunizmu w Hiszpanii
   • Naturalne owoce systemu
   • Walka przeciw wszystkiemu co Boże
   • Kochający Ojciec pamięta o uciśnionych narodach Rosji
 • CZEŚĆ III - Świetlana nauka Kościoła
  • Rzeczywistość najwyższa: Bóg
  • Człowiek i rodzina w świetle rozumu i wiary
  • O społeczeństwie: wzajemne prawa i obowiązki człowieka i społeczeństwa
  • Porządek gospodarczo - społeczny
  • Hierarchia społeczne i prerogatywy państwa
  • Wyższość społecznej nauki Kościoła
  • Czy Kościół rzeczywiście nie stosował swej nauki w praktyce?
 • CZĘŚĆ IV - Środki zaradcze
  • Odnowienie życia chrześcijańskiego
   • Podstawowe lekarstwo: Szczera odnowa życia prywatnego i publicznego w świetle Ewangelii
   • Oderwanie się od dóbr doczesnych
   • Miłość chrześcijańska
   • Obowiązki sprawiedliwości
   • sprawiedliwość społeczna
   • Zaznajomienie się ze społeczną nauką Kościoła i jej upowszechnienie
   • Zabezpieczenie się przed podstępami Komunizmu
   • Modlitwa i pokuta
 • CZĘŚĆ V - Narzędzia i siły pomocnicze w społecznej pracy Kościoła
  • Akcja Katolicka
  • Organizacje pomocnicze
  • Organizacje zawodowe
  • Odezwa do katolickich robotników
  • Konieczność zgody między katolikami
  • Odezwa do wszystkich, którzy wierzą w Boga
  • Obowiązki państwa chrześcijańskiego
  • Troska o dobro wspólne
  • Mądra i przewidująca administracja
  • Wolność dla Kościoła
  • Ojcowskie wezwanie do błądzących
 • ZAKOŃCZENIE
  • Święty Józef wzorem i opiekunem

W tych 6 częściach zawiera się 82 podpunkty zakończone podpisem papieża Piusa XI.

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj